Close

خرید دستگاه میکرونیدلینگ

دستگاه میکرونیدلینگ

دستگاه میکرونیدلینگ

دستگاه میکرونیدلینگ

دستگاه میکرونیدلینگ برای نیدلینگ عمومی پوست است که تاثیری هم مرتبه با درمان‌های ابلتیوبا لیزر و قابل مقایسه با پیلینگ شیمیایی دارد . این دستگاه هم به تنهایی هم به عنوان مکملی برای روش‌های درمانی دیگر می‌تواند به کار رود. سریکبار مصرف این دستگاه شامل ۱۲ میکرونیدل سوزن‌های کوتاه و ظریف است که بعد از […]

ادامه مطلب...